ASC-Academy

Het A.S.C./A.V.S.V wil met de oprichting van haar stichting A.S.C. Academy de Amsterdamse student helpen op academisch vlak te excelleren. Via de A.S.C. Academy kunnen alle Amsterdamse universitaire studenten in aanmerking komen voor een beurs voor een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Door de elkaar opvolgende maatregelen vanuit Den Haag, zoals de aankomende invoering van het leenstelsel en de verzwaring van de studielast, wordt het voor studenten steeds moeilijker zichzelf op academisch vlak te ontplooien. Het A.S.C./A.V.S.V. vindt dat het studentenleven een tijd moet zijn waarin juist deze ontplooiing hoog in het vaandel staat. De A.S.C. Academy geniet de steun van zowel de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, wat blijkt uit de zitting van o.a. de Rectores Magnifici van beide universiteiten in het Comité van Aanbeveling. Twee maal per jaar kan iedere Amsterdamse wetenschappelijke student een aanvraag doen. De eerste beurzen zullen worden uitgekeerd voor de start van het eerste semester van het academische jaar 2015-2016. Aanvragen worden behandeld door een onafhankelijke Raad van Toewijzing, die bestaat uit vooraanstaande academici die zich betrokken voelen bij de Amsterdamse student.
Voor verdere informatie, zie www.ascacademy.nl of neem contact op via onderstaande gegevens:

Stichting A.S.C. Academy
t.a.v. Eva A.B. Hooft van Huijsduijnen
Warmoesstraat 153
1012 JC Amsterdam

Website: www.ascacademy.nl
Telefoon: 020 523 8010
E-mail: info(@)ascacademy.nl

Omhoog