Geschiedenis

Opgericht in 1851, is het A.S.C./A.V.S.V. de oudste studentenvereniging van Amsterdam. In 1971 fuseerde het Amsterdamsch Studenten Corps met de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging tot het A.S.C./A.V.S.V. Van oorsprong kent het A.S.C./A.V.S.V. een grote verbondenheid met de Universiteit van Amsterdam. Het A.S.C. is ontstaan uit verschillende dispuutgezelschappen, voornamelijk vakdisputen die zich toelegden op letterkunde, rechten, theologie en andere wetenschappen die aan het Athenaeum Illustre gedoceerd werden. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw kwam de nadruk meer te liggen op het gezelschapsaspect. Het A.S.C./A.V.S.V. telt 36 disputen met elk een uniek karakter en een eigen bestuur. Deze 36 disputen zijn onderverdeeld in 18 vrouwendisputen en 18 herendisputen. Het oudste nog actieve dispuut stamt uit 1879, het jongste is opgericht in 1999. Naast dispuutgezelschappen huisvest het A.S.C./A.V.S.V. vele subverenigingen, variërend van een schaak-, paardensport- en sportvisvereniging tot toneelvereniging A.S.T.V. Kothurne, studentenweerbaarheid K.S.S. en A.S.R.V. Nereus, de grootste en meest prestigieuze roeivereniging van Amsterdam. Tevens biedt de vereniging de kans aan leden om zich te ontwikkelen in een van de vele bestuurscommissies, die variëren in intensiviteit en duur.

Omhoog