Senaat

Den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium, ofwel de Senaat, is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van het het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Zij bestaat uit drie mannelijke en drie vrouwelijke leden die de vereniging besturen en vertegenwoordigen. De Senaat is enerzijds verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, waaronder het aansturen van de 36 disputen en 29 subverenigingen die Amsterdam rijk is, evenals haar vele subcommissies. Anderzijds vertegenwoordigt de Senaat het A.S.C./A.V.S.V. bij externe aangelegenheden en onderhoudt zij nauw contact met de universiteiten en hoge scholen.

Rector - Nils Beijeman

(voorzitter, intern rechtssysteem)

Ab actis - Josephine M.M. Coene

(communicatie, agenda)

Quaestor Primus - Lotte J. Slim

(begroting, uitgaande geldstromen)

Quaestor Secundus – Abe J. Sweep

(inkomende geldstromen)

Assessor Primus – Douwe J. Egeler

(interne belangen, kantorenpand)

Assessor Secundus – Anniek C.M. Schreuder

(externe belangen, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling)

Omhoog