Geschiedenis

Sociëteit N.I.A. is ontstaan in 1841 in het etablissement De Karseboom in de Kalverstraat (1841 – 1880). Zij was de thuisbasis voor leden van het A.S.C. In de loop van haar bestaan heeft zij verschillende onderkomens gekend. Zo vormde het Vosje aan het Rokin (1880 – 1893) het eerste eigendom, maar moest zij vanwege een te zware schulden last worden geveild. Hierna betrok men de Heiligeweg en de Muil gelegen aan de Warmoesstraat. Vanaf 1898 verhuisde Sociëteit N.I.A. naar café De Kroon op het Rembrandtplein. Leden konden vanaf het balkon het gehele plein overzien. Wegens een brand, veroorzaakt door een N.I.A.-commissaris, moest men in 1905 het pand verlaten. De Kroeg werd voorgezet in de Roode Leeuw aan de Vijgendam, gevolgd door Café Monopole aan de Heiligeweg en het gebouw “Eensgezindheid” aan het Spui. In 1920 werd een nieuwe sociëteit gevonden en zo vormde “de Academie van Bouwkunst” tot 1926 het onderkomen. Hierna betrok het N.I.A. Sarphatistraat 3. Dit herenpand kon door giften van reünisten en ouders wordt gekocht. Het was een statig en chique pand gelegen in een vooraanstaande buurt. Toen het A.S.C. in 1941 werd opgeheven als tegenreactie op een Duitse wet dat Joodse studenten geen lid meer mochten zijn van de Vereniging, werd op 28 oktober de allerlaatste en grootste kroeljool gehouden. Alle voorraden op de Sociëteit werden die avond opgemaakt. Toen de oorlog voorbij was, werd opnieuw gebruik gemaakt van de Sociëteit. Doordat er een toestroom aan leden was en de Sociëteit te klein was om al deze leden onder te brengen vestigde het N.I.A. zich vanaf 1967 in het Lido. Echter bleek dit gebouw door haar indeling en grote ramen, waardoor men vanaf straat naar binnen kon kijken, ongeschikt.

Tussentijds kreeg het A.V.S.V. in 1902 haar eerste Clubgebouw. Zij was gelegen tegenover het Amstelhotel in Café Continental. Later verhuisde de Club naar de Herengracht 505. Het betrof een groot koopmanspand en was eigendom van het echtpaar Gussinklo. Het echtpaar heeft jaren de keuken gerund, maar gaf in de jaren 60 te kennen zelf over het pand te willen beschikken. In die tijd werd Stichting Gulden Huys op gericht, om er zo voor te zorgen dat een nieuwe Club kon worden aangekocht. Dit resulteerde in 1967 tot de koop van Raamgracht 6-8.

Omdat de mannen in 1971 in financiële nood kwamen, fuseerden het A.S.C. en A.V.S.V. Het A.S.C. trok in bij de Sociëteit van het A.V.S.V. Voor het eerst was sprake van een gemengde Sociëteit. Om ervoor te zorgen dat de mannencultuur en de vrouwencultuur niet met elkaar zouden botsen, onderging de Sociëteit een verbouwing waarbij de Borrelzaal werd aangelegd. De Sociëteit aan de Raamgracht 6-8 heeft tot 1994 standgehouden, maar groeide uit haar voegen. In 1994 verhuisde de Sociëteit naar een voormalige drukkerij aan de Warmoesstraat. Hierbij werd de Sociëteit ook daadwerkelijk omgedoopt tot Sociëteit N.I.A. Tot op heden is zij hier gehuisvest.

Sociëteit N.I.A. wordt ook wel aangeduid met de Kroeg of de Toko.