Normen Hervormen

‘Normen Hervormen’, een campagne binnen het A.S.C./A.V.S.V. die de normen rondom intimiteit herdefinieert.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een veelbesproken thema en een complexe kwestie, ook binnen studentenverenigingen. Studentenverenigingen zijn grote entiteiten waarin leden hun eigen cultuur met bijbehorende normen creëren. Dit is wat studentenverenigingen uniek maakt, maar soms kunnen deze diepgewortelde normen ook leiden tot ongewenst gedrag of zelfs onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het idee dat het hebben van seks met een galadate als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

De ‘Normen Hervormen’-campagne, een unieke campagne binnen het A.S.C./A.V.S.V., stimuleert leden op een laagdrempelige manier om met elkaar het gesprek aan te gaan over de huidige normen rondom intimiteit. Door verschillende campagnemiddelen in te zetten, wordt de boodschap kracht bijgezet en worden leden aangemoedigd om deze normen eens onder de loep te nemen. Is het eigenlijk wel normaal om je jaargenoot te pushen om te regelen? En hoe denk jij over het inschatten van andermans grenzen als je dronken bent?

De nadruk van deze campagne ligt op het doorbreken van taboes en het uitdagen van ingebakken tradities. Het is een oproep tot een collectieve heroverweging van wat als “normaal” wordt beschouwd, met het doel om respect, instemming en persoonlijke grenzen te waarborgen.

Deze campagne zal van start met het verspreiden van zowel online als offline gespreksstarters. Leden worden op de borrel geprikkeld door stickers op het bierplastic, stickers op de wc-spiegels en posters door de Sociëteit waar stellingen op staan. Online zullen deze stellingen gedeeld worden op onze sociale media-kanalen. Door deze stellingen zullen leden gaan nadenken en praten over bepaalde normen. Deze opening, en daarmee het stimuleren van het in gesprek gaan, wordt gevolgd door trainingen van Gelijkspel. Gelijkspel is een organisatie die studenten handvatten biedt in het aangeven en respecteren van grenzen.

Het aangaan van een simpel gesprek kan al zoveel betekenen op het gebied van gedragsverandering. Start het gesprek, zodat we samen de normen kunnen hervormen.

Meer weten over de gedachte achter de campagne of een samenwerking aangaan? Bezoek dan de campagnewebsite (normenhervormen.com) of neem contact op met de initiatiefnemer: Milou de Mönnink. (miloudemonnink@gmail.com).

De ‘Normen Hervormen’-campagne is het resultaat van een intrinsieke motivatie van eigen leden in samenwerking met de Senaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het A.S.C./A.V.S.V. voor eens en altijd te elimineren. Na maanden van hard werk zijn wij erg trots op het resultaat: een unieke “made-to-measure”-campagne die taboes zal doorbreken.