Reünisten

Een vereniging met bijna 2700 actieve leden telt natuurlijk een reusachtig aantal reünisten. De Reünistenvereniging houdt hen dichtbij de vereniging – de meeste leden willen immers ook na hun actieve studententijd betrokken blijven bij de vereniging. De Reünistenvereniging organiseert activiteiten, houdt het ledenbestand accuraat en houdt reünisten op de hoogte van het wel en wee van de vereniging middels de reünistenperiodiek. Voor meer informatie gaat u naar www.reunistenasc-avsv.nl. De Reünistenvereniging wil de bloei van het A.S.C./A.V.S.V., haar disputen, subverenigingen en gezelschappen bevorderen en de band tussen reünisten van het A.S.C., A.V.S.V. en A.S.C./A.V.S.V. versterken. De Vereniging organiseert borrels en vergaderingen om betrokkenheid bij de studentenvereniging levend te houden. Daarnaast wordt door de Vereniging een magazine samengesteld dat jaarlijks naar alle leden van de Reünistenvereniging wordt verzonden.

Ook is de Reünistenvereniging nauw betrokken bij de organisatie van het corpslustrum. Voorts heeft de Vereniging een fonds dat het A.S.C./A.V.S.V. steunt in onder meer het opknappen van vaandels, de aanschaf van meubilair en de financiering van de jaarlijkse corpsmusical. Leden van de Vereniging van Reünisten krijgen toegang tot de digitale almanak, waarin zo veel mogelijk gegevens zijn verzameld van oud-leden van het A.S.C., de A.V.S.V. en A.S.C./A.V.S.V., uiteraard met inachtneming van privacy wensen. Op deze manier worden jaargenoten, commissiegenoten en oude liefdes teruggevonden.

 

Word lid van de reunistenvereniging

 

U kunt lid worden van de Vereniging van Reünisten als u ten minste drie jaar lid bent geweest van het A.S.C. of het A.V.S.V. of het A.S.C./A.V.S.V. (en een opleiding hebt gevolgd aan een in Amsterdam gevestigde universiteit of hogeschool) en eventuele schulden aan het A.S.C./A.V.S.V. hebt voldaan. Neem contact op met de secretaris voor al uw vragen omtrent uw lidmaatschap, activiteiten van de vereniging van reünisten, het magazine, de website of andere vragen door een e-mail te sturen of per post naar onderstaand adres:

secretaris@reunistenasc-avsv.nl

Vereniging van Reünisten Vereniging A.S.C./A.V.S.V.
t.a.v. Ab Actis
Warmoesstraat 153
1012 JC Amsterdam